Kinderen

Energetisch Healerschap

Kinderen zijn erg gevoelig voor energie doordat zij sterker verbonden zijn met de bron dan wij. De toegankelijkheid is vaak wat ruimer. Een kind dat constant huilt heeft geen probleem. Een ouder die er gek van wordt ook niet. Een puber die zich ontpopt tot iets wat jij als ouder totaal niet voor ogen had ook niet. Maar wat is het dan wel? Soms zijn er geen antwoorden die ons direct lijden naar de oorzaak van iets. Zeker voor kinderen en hoe kleiner ze zijn hoe moelijker zij zich kunnen uiten in woorden. Gedrag voert dan vaak de hoofdtaal aan ouders/verzorgers, de taak ze te ontcijferen. Wat ik kan betekenen via kind afstemming is werken met gerichte vragen van jou als ouder voor het kind, deze neem ik dan mee in de afstemming. Echter is alles een samenspel en staan de ouders/verzorgers en andere gezinsleden allemaal met elkaar in verbinding. Er zijn een tal van therapeuten die kind afstemmingen maken. Het geen waar ik mij in onderscheid is ik werk met het gehele gezin. De verbinding herstellen waar nodig zodat er beweging komt in een ieder wat weer effect heeft op het kind. Onthoudt: alles is energie.
Via contact wat ik maak door mij gelijk op te stellen aan hen komt er verbinding en kan ik bijdragen aan wat er speelt. Dit alles gaat in samen werking met de Ziel van het kind en ouders- verzorgers. Denk eraan het is een samenspel. Geen van jullie kan dit zonder elkaar. Kind afstemming is mogelijk door mij bij een leeftijd vanaf 1 jaar, deze gebeurt op afstand net als alle andere behandelingen. Voor baby’s geld geen behandeling alleen afstemming en daaruit kan naar voren komen waarom een kind bijvoorbeeld aan een stuk door huilt of andere lichamelijke klachten die zij laten zien. Weet dat alles wat zij laten zien een hulpvraag is! Je krijgt na afloop van mijn behandeling een verslag, en mogelijk huiswerk.

Kind afstemming

Bij kinderen werk ik net als bij volwassen op ziel niveau. Door mij op te stellen als gelijke aan de Ziel maak ik contact om zo er mogelijk achter te komen wat er kan schelen, en of wat het kind kwijt wil. Kinderen zijn speels en vaak nog dicht bij de bron. Deze afstemming is mogelijk bij de leeftijd vanaf 1 jaar. Eerder dien je je niet met deze te bemoeien. Ouders kunnen gerichte vragen, die zij hebben voor het kind aan mij mailen. Ik zal deze dan meenemen in de afstemming. Via mail krijg je na afloop van mij het verslag hierover. Weet dat kinderen vaak de lasten van de ouders dragen en of andere familieleden. Wat kinderen doen is ze spiegelen in gedrag en uiten dat dan ook waardoor er zowel positief als negatieve gedragingen uit voort komen. Kinderen hoe klein ook zijn ook mensen met een ziel en eigenheid, leer ze kennen en te begeleiden. Stuur bij, niet aan. Door te luisteren naar de wensen en verlangens, die zij vaak door leeftijd en taalgebrek niet kunnen verwoorden, maar wel als gelijke via ziel afstemming kunnen plaats vinden, kan er al gauw zaken als niet kunnen slapen, boosheid, verdriet, prestaties, niet wenselijk gedrag vertaald worden.